Trưởng bản giúp dân thoát nghèo

Bịcôlậpgiữarừng5nămvềtrước,bảnNaLợtlàmộttrongnhữngnơixaxôinhấtcủatỉnh.Từbảnnàyratrungtâmxãphảimất3gi ...